2015 m. liepos 1 d., trečiadienis

Ne Jums skirtas laiškas


Garbusis Miltiadai,

Gėrimų ir užkandos redkolegijai parūpinau. Nepamirškite savo čekių už maistą ir degtinę, pabandysim juos išsigryninti, prastūmę IS-ui kaip tinklaraščio išlaidas. Iki ryt!

Amžinai Jūsų –

Aischilas

Šis elektroninis laiškas ir visi jo priedai (net jei jų nepastebite) yra konfidencialūs ir juose gali būti itin slaptos ar net verslo paslaptį sudarančios, o gal tik šiaip viešai neskelbtinos informacijos, skirtos išimtinai konkrečiam adresatui ir pagal galiojančius įstatymus laikomos profesine ar komercine paslaptimi. Jei šį laišką gavote (o gavote!) dėl mano klaidos, kaltinkite save. Prašau nedelsiant apie tai pranešti man ir dar labiau nedelsiant ištrinti šį laišką bei visus jo (nepastebimus) priedus iš savo sistemos, nedarant, neplatinant ir nepasiliekant jokių šio laiško ar jo (nepastebimų) priedų kopijų, nes tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais pagal galiojančius įstatymus ir bus laikomi neteisėtais mano subjektyvia, bet autoritetinga nuomone. Kadangi skaitote šį sakinį, jau spėjote perskaityti visą ne Jums skirtą laišką, todėl siekdami minimizuoti mano patirtą, o Jūsų dar patirsiamą žalą, nedelsdami imkitės šių veiksmų: a) išgerkite bent 1 (vieną) litrą ne silpnesnės negu 40 procentų alkoholio koncentracijos gėrimo arba/ir b) suvartokite bent po 1 (vieną) µg (mikrogramą)/kg (kilogramui savo kūno masės) LSD (lizerginės rūgšties dietilamido) per os. Tuomet dėkite visas pastangas persikūnyti į šio laiško adresato mentalinį, astralinį ir fizinį kūnus. Sėkmingai atlikę aukščiau nurodytus veiksmus, galite tikėtis mano geranoriško atsisakymo reikalauti žalos atlyginimo, priešingu atveju nedelsdami vykite į centrinę savo gyvenamosios vietos aikštę ir pradėkite joje lakstyti taisyklingo apskritimo formos ratais, klykdami vieną ar kelis iš lietuvių kalbos balsių. Aš neprisiimu jokios atsakomybės už klaidas, neveikimą ar kompiuterinius virusus, kurių gali pasitaikyti, siunčiant korespondenciją elektroniniu paštu. Bet kokia šiame elektroniniame laiške išdėstyta neįkainojama nuomonė ir/ar vertingas patarimas yra pateikiami dėl konkrečios situacijos ir jiems taikomos atitinkamos sutarties dėl mano paslaugų nuostatos ir sąlygos. Gražios Jums dienos! Pagarbiai.