2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis

Po kiek šiandien įkvėpimas?


Persai apgulė Spartą ir parašė laišką: „Mūsų kariuomenė tokia gausi, kad sustojusi išgeria upes sausai. Pasiduokite, nes jei užimsime miestą jėga, vyrus išžudysime, moteris išniekinsime, o vaikus paimsime vergais.“

„Jei“, - atsakė spartiečiai.

Aleksandras užėmė Korintą ir susirado Diogeną. „Esu Didysis Makedonas, pasaulio valdovas, prašyk manęs, ko panorėjęs“, - pasiūlė jis.

„Neužstok“, - paprašė išminčius.

Inkvizitoriai sučiupo raganą. „Ateikite į turgaus aikštę, sukraukite didžiulį laužą ir pamatykite, kaip nelaboji supleška liepsnose“, - pakvietė į talką piliečius.

„Darom!“ – klykė minia.

Čigonė prasibrovė į rūmus. „Pasigailėkite mano sūnaus, ir aš per naktį šoksiu Jums, dainuodama saldžiausias giesmes ir grodama stebuklingąja Jūsų fleita“, - meldė ji.

„Pūsk“, - sutiko grafas.

Kariškiai sulaikė įtariamąjį ir įgrūdo jo galvą į kibirą su asilo myžalais. „Pasakyk, kas tave siuntė“, - pareikalavo, leisdami įkvėpti.

„Dievas“, - išdavė silpnadvasis.

Prodiuseris atnešė paraišką: „Skirkite milijonų, ir aš susuksiu filmą, kokia didi yra šimtametė mūsų valstybė“.

„Semk“, - leido ministras.

Gaisrininkas užsidegė svajone: „Plokite man, tai apibėgsiu Lietuvą, Baltiją, Ameriką ir visą Žemę“.

„Varyk!”- paplojo per petį generolas.


P.S. Autorius dėkoja Nike, Inc., JAV Federalinei rezervų sistemai, Europos Centriniam bankui ir Anglijos bankui už įkvėpimą bei dekoracijas.

Komentarų nėra: