2023 m. vasario 11 d., šeštadienis

Milijonas mililimetrų

 

Nenutolsiu per milimetrą

Nuo asterisko tavo.

Laiką stabdo magnetinė vėtra –

Ateitis išgaravo.

 

Milijonų dalelių laukas

Mėgaujasi stipriąja sąveika.

Sukiniai sukimba ir kaukia,

Mūsų sielos tarpsta Titanike.

 

Tenusėda neuronų dulkės,

Juodis slegia šviesą į skylę.

Angelai neša žinią pulkui,

Tik laimėtojai girdi tylą.

 

Ta tyla gintarinė retro

Palaimingai krauna bateriją.

Mililitrai ir milimetrai

Susilydo viena arterija.