2023 m. gegužės 19 d., penktadienis

Jonas Žmuidzinas: ”Nemanau, kad begalybė egzistuoja gamtoje“

 


Pasikalbėkime. Man pirmiausia įdomu, ko jūs išmokote iš savo tėvo.

Įdomus klausimas. Daug ko išmokau. Kai buvau mažas, kartais reikėdavo apie namus ką nors taisyti, atsimenu, buvo sugedusi skalbimo mašina, kur nors vanduo varva – tokius dalykus aplink namus reikėdavo kartais taisyti. Tai man buvo įdomu žiūrėti, ką tėvas daro, kaip jis dirba, šiek tiek išmokau iš to. Bet paskui, kai buvau truputį vyresnis, tėvas tapo neįdomus. Jis kiekvieną vakarą prie savo stalo sėdėdavo ir smarkiai dirbdavo, ilgas lygtis rašydavo, daug, daug, daug popieriaus užpildė tomis lygtimis. Aš negalėdavau suprasti, kodėl jam iš viso tai įdomu, kai gali išeiti lauke dviračiu pasivažinėti, sportuoti ar ką nors kita daryti. (Juokiasi)

Tai apie mokslą jis manęs nieko neišmokino. Ne nieko, bet nedaug. Kai man buvo gal trylika metų, mokykloje mokiausi algebros. Man ir mokytojas patiko, ir pamačiau, kad šiek tiek sekasi, pasidarė įdomu. Na ir pradėjau rimčiau mokytis. Tai tada buvau ant jo truputį užpykęs, kad jis man anksčiau daugiau neišaiškino apie matematiką ir fiziką, kodėl man reikėjo laukti iki trylikos metų, kad pagaliau pradėčiau suprasti, kaip čia yra įdomu.

Po to jis mane labai daug išmokino. Kai buvau gimnazistas, toliau mokiausi matematikos, paskui pradėjau universitetą. Atsimenu, aš metus praleidau, praleidau dvyliktą klasę, nes nebeliko įdomių pamokų gimnazijoje. Taigi, ėjau tiesiai į universitetą ir atsiradau Caltech kaip universiteto studentas. Ten rimtas mokslas, labai spaudžia studentus. Staiga viskas, visi uždaviniai buvo žymiai sudėtingesni, labiau komplikuoti, tai reikėjo pas tėvą ateiti truputį pasiklausti. Ir aš stebėjau, kaip jis gražiai, elegantiškai tuos uždavinius išsprendžia. Tada supratau, kad tėvas nemažai žino. Tai iš jo nemažai išmokau.

O koks, manote, jam pačiam buvo didžiausias, įdomiausias uždavinys?

Na, nežinau, galima sakyti, jis užsiėmė pačiais sunkiausiais uždaviniais, kurie yra fizikoje. Jis studijavo dalelių fiziką, particle physics. Jis irgi Caltech’e baigė doktorantūrą. Tada dirbo žymūs fizikai: Feynmanas, Gell-Mannas. Disertacijos uždavinį jam nustatė Murray Gell-Mannas, pasakė: galvok apie šitą problemą. Tai jis gerų fizikų pažinojo, bet atsidūrė JPL (Jet Propulsion Laboratory – NASA finansuojamas Caltech padalinys – I.S. past.) ir tenai dirbo visą karjerą. Iš pradžių dar galėjo dalelių fiziką sekti, bet paskui turėjo šiek tiek praktiškesnėmis temomis užsiimti, nors niekada nenustojo domėtis dalelių fizika.

Matydavau vakarais dirbantį prie savo stalo, toks buvo jo darbas. Jis norėjo suprasti, kaip supaprastinti dalelių teoriją, kaip padaryti tokią teoriją, kuriai reikėtų tiktai labai labai mažai prielaidų paimti ir viskas labai gražiai išeitų. Jis turėjo įvairių idėjų ir labai daug dirbo prie tų uždavinių visą savo gyvenimą, daug tūkstančių puslapių lygčių prirašė, daug sykių bandė iš naujo. Ir aš galvojau, kad tokiomis sunkiomis problemomis užsiimtum, reikia arba turėti daug drąsos, arba būti kvailam. Bet aš manau, kad jam tai buvo būtina. Jis buvo taip susidomėjęs ta problema, kad negalėjo sustoti apie tai galvoti ir dirbti visą savo gyvenimą. Neišsprendė, ligi šiol niekas neišsprendė, bet smarkiai dirbo.

O jūs? Kas jums įdomiausia?

Na, aš galvoju, kad aš turbūt labiau praktiškas negu tėvas. Aš žymiai lengvesnėmis problemomis užsiėmiau. (Juokiasi) Daugiau praktiškais dalykais, tokiais, kur galėjau porą sprendimų surasti. Aš esu eksperimentininkas, ne teoretikas. Domiuosi, kaip aparatus patobulinti, ypač astronomijoje, kaip galima sukurti naujų technologijų, kurios suteiktų daugiau galimybių. Daugiausia su superlaidininkiniais detektoriais dirbu. Tai toks mano darbas. Galiu sakyti, kad pavyko keletą idėjų sugalvoti, kurios iš tikrųjų dabar yra naudojamos.

Jūsų autentiškos, originalios idėjos jau yra pritaikytos praktikoje?

Taip, astronomijoje. Na, sakau „praktiškai“, bet reikia suprasti, kad čia astronomija, o ne prekyba ar kas nors kita. (Juokiasi)

Gerai, taip, taip, bet astronomai yra jūsų užsakovai, jeigu jūs jiems patobulinate arba sukuriate kokį nors prietaisą.

Na, tai vis vien astronomai bando daugiau suprasti apie Visatą, bando naujų atradimų padaryti, ir tam reikia turėti visokių įrankių. Be tų įrankių mokslas nevyksta, nebūna pažangos. Taigi, yra labai svarbu naujų technologijų įvesti į astronomiją. Man atrodo, naujos technologijos yra labai svarbu, ir mano talentai, jeigu jų turiu, neblogai tinka tokiam darbui.

Tačiau tam reikia ir astronomiją išmanyti?

Taip. Aš niekada astronomijos nestudijavau, tik fiziką. Tai studijuodamas doktorantūroje Berklyje norėjau rasti kokį nors projektą, kuriame galėčiau šiek tiek išmokti apie eksperimentinę fiziką. Tuo metu buvo nelengva gauti darbą. Kai Reaganas buvo prezidentas, ekonomika šiek tiek smuko. Pažinojau vyresnių studentų, kurie baigę fizikos doktorantūrą nerado darbų. Tai aš galvojau, kad man būtų gerai ką nors praktiško surasti, išmokti ir praktiškų dalykų, kad baigęs doktorantūrą galėčiau susirasti darbą. Todėl ieškojau eksperimentinio projekto, kuriame išmokčiau, pavyzdžiui, apie elektroniką, optiką ar panašių dalykų. Ir atradau tokį projektą, jis buvo – konstruoti instrumentą astronomijai. Mūsų instrumentas naudojo lazerį, turėjo sušaldytus detektorius, tai reikėjo... Dabar man trūks žodžių lietuviškai pasakyti...

Angliškai sakykite.

Apie vacuum systems ir cryogenics išmokti šiek tiek, ir apie optiką. Ir daug apie elektroniką, ne tiktai paprastą elektroniką, bet ir apie microwave, mikrobangų elektroniką. Aš pagalvojau, kad čia labai geras projektas, nes daug visokių praktiškų dalykų išmoksiu. Taip įkritau į astronomiją ir astrofiziką – norėdamas būti praktiškas.

Nors ta sritis, kaip sakote, nėra praktiška.

(Juokiasi) Na, taip, juokinga.

Bet visada finansuojama, nes vis tiek žmonėms rūpi, kas ten, danguje.

Jeigu pavyksta susirasti darbą toj srity, tai gerai, astronomija yra maža sritis palyginti. Bet man pavyko padaryti karjerą.

O pasakykite suprantamai paprastam žmogui: ką jūs atradote ar patobulinote tuose prietaisuose, kad astronomams palengvėjo gyvenimas?

Tai maždaug prieš dvidešimt metų, gal truputį daugiau, maždaug 1999 metais, turėjau tokią idėją, kaip padaryti su superlaidininkiniais detektoriais... Vėl nežinosiu, kaip lietuviškai pasakyti, – matrica, imaging array problema mūsų srity. Aš dirbu ne su matoma šviesa, bet su daug ilgesnėmis bangomis.

Aišku.

Maždaug tūkstantį kartų ilgesnėmis. Jos trumpesnės negu radijo bangos, bet ilgesnės negu infraraudonosios bangos. Tai tokia sritis, kurioje technologija buvo gana prasta, ypač detektoriai, buvo sunku juos konstruoti. Kai aš pradėjau toj srity, kiekvienas detektorius buvo rankomis konstruojamas. Jis turėjo savo laidus, turėjo savo stiprintuvą. Jeigu norėjai daugiau negu vieną detektorių turėti, tai reikėjo kiekvieną atskirai konstruoti, buvo labai daug darbo.

Tai tokia buvo problema. Mes žinojome, norint, kad tas mokslas labiau pažengtų, kad tų submilimetrinių arba tolimų infraraudonųjų bangų astronomija būtų labiau išvystyta, reikės išspręsti tą problemą – reikia geresnių detektorių ir daugiau. Negali jungti atskiru laidu kiekvieną, kai yra daug detektorių. Reikia surasti būdą, kad visi signalai išeitų, iš daug detektorių signalų išeitų vienu laidu. Ir reikia surasti būdą, kaip juos gaminti ne rankomis, bet su mašinomis. Ypač, kaip pačiuose tuose aparatuose panaudoti mikroelektroniką. Vėl žodžių trūksta...

Angliškai sakykite, išsiversime.

Tokia iš tikrųjų fotografinė technologija, maždaug. Tai 1999 metais sugalvojau, kaip tą problemą išspręsti su superlaidininkiniais detektoriais.

O kam verta gaudyti tas bangas?

Jeigu nori kamerą padaryti, pavyzdžiui, tai reikia turėti detektorių matricą. Jeigu nori spektroskopiją daryti, tai žiūri į vieną, sakysim... kaip jūs vadinat galaxy – žvaigždyną?..

Galaktika, žvaigždynas, taip.

...Ir nori išskirti šviesą pagal bangų ilgį, tai reikia turėti detektorių matricą. Jeigu turi vieną detektorių, tai gali žiūrėti į vieną tašką danguje ir su viena spalva arba gaudyti vieną bangų ilgį. Jeigu turi matricą, tai tu gali daug kur žiūrėti ir įvairių bangų ilgių pagauti. Duomenų rinkimas daug greitesnis būna, jeigu turi daug detektorių. Gali daug daugiau išmatuoti, daug daugiau matyti, daug jautresnių matavimų padaryti. Tai mokslas eina žymiai greičiau.

Mhm. Yra toks mokslas astronomija ir yra kitas mokslas astrofizika. Kaip jos susijusios ir koks čia skirtumas?

Na, tai astronomija yra labai senas mokslas. Galima sakyti, kad žmonija studijavo astronomiją daug daug tūkstančių metų prieš tai, kai atsirado astrofizika. Stebėjo dangų, mokėjo atpažinti žvaigždynus. Kai truputį atidžiau pažiūrėjo, pamatė, kad ir planetos yra. Planetos juda ir įdomiai juda. Paskui, kad galėtų tai išaiškinti, reikėjo planetų judėjimą labai gerai išmatuoti, stebėti, kiekvieną naktį žiūrėti į dangų ir daryti matavimus. Tai čia viskas yra astronomija, toks stebėjimas ir duomenų rinkimas.

Bet tai nepaaiškina, kodėl tie dalykai taip vyksta. Iš tikrųjų jau graikų laikais pradėta bandyti sukurti modelių, kodėl planetos taip juda ir kaip jos sukasi. Paskui atėjo Kopernikas, Brahe ir Galilėjus, vėliau Newtonas, jie suprato, kad pagaliau galime viską išaiškinti naudodamiesi fizikos dėsniais, Newtono dėsniais. Kodėl planetos taip juda, sukasi aplink Saulę, o ne aplink Žemę, Newtono dėsniai tą viską išaiškina. Čia, galima sakyti, buvo astrofizikos pradžia, kai dangaus stebėjimas išaiškinamas naudojant fizikos dėsnius.

Ir dabar astrofizika, ta bendra idėja turi daug pavyzdžių. Kaip žvaigždės dega? Reikia suprasti, kaip atomų branduoliai jungiasi ir padaro ką nors kita, pradedant nuo vandenilio, sintezė, nucleosynthesis. Kaip tas viskas vyksta ir kur ta energija eina, kaip ta energija pagaliau išeina iš žvaigždės ir padaro šviesą. Tai čia viskas astrofizika yra.

Dabar astronomija toliau užsiima paprasti žmonės, o mokslininkai – astrofizika, nes fiziką išmano.

Prieš keletą metų dar pas mus universitete būdavo dėstoma astronomija, Professor of Astronomy, astronomijos profesorius būdavo. O dabar visi pasidarė Professor of Astrophysics. (Juokiasi)

Taigi.

Tai atrodo, kad žodis „astronomija“ jau mažiau naudojamas mūsų srityje. Bet visuomet yra žmonių, kurie daugiau užsiima stebėjimais ir mažiau užsiima tų stebėjimų išaiškinimais. Ir yra teoretikai, kurie daugiau bando suprasti tuos matavimus ir pažiūrėti, kaip fizikos dėsniai juos išaiškina. Tai galima sakyti, kad yra žmonių, kurie šimtu nuošimčių yra astronomai, kiti šimtu nuošimčių astrofizikai, o beveik visi kiti – kur nors vidury. 

O jūs kiek nuošimčių kuris?

Aš esu šimtu nuošimčių fizikas. (Juokiasi) Eksperimentinis fizikas, galima sakyti. Šiek tiek užsiimu astrofizika, šiek tiek užsiimu stebėjimais, bet pagrindas – eksperimentinė fizika.

Aš prieš kurį laiką susipažinau su Alanu Lightmanu iš MIT. Jis turbūt kadaise buvo šimtu nuošimčių astrofizikas, paskui tapo gal kokiais 70 nuošimčių rašytojas, sukūręs „Einšteino sapnus“. O dabar nežinau – gal per pusę. Ir jis neseniai sukūrė serialą „Searching“, Jungtinėse Valstijose rodė per PBS. Ten pasakoja, kaip plaukdamas laiveliu į savo vasarnamį Maino saloje atsigulė tame laivelyje, žiūrėjo į dangų kaip koks astronomas ir suprato, kad yra kažkas daugiau. Gal ir jums yra taip buvę?

Na, kad būtų toks momentas, aš sakyčiau – ne vieną sykį, dažnai. Kai žiūri į dangų, reikia mokėti sustoti galvoti apie kasdieninį gyvenimą, tą viską paleisti, kad nesisuktų galvoj kiti dalykai, tiktai žiūri ir nebandai galvoti. Paskui kažkaip protas pradeda suprasti, ką akys mato. Na, tai būna tokių momentų. Aš sakyčiau, pradėjus užsiimti astronomija, labai dažnai taip būdavo. Reikia padaryti stebėjimus, reikia dirbti per naktį, tai reikia vakarienę pavalgyti, paskui užvažiuoti ant kalno. Arba skraidome, yra ta skraidanti NASA observatorija, tai kai ruošiesi daryti stebėjimus, jau temsta arba būna tamsu, žiūri į dangų ir kažkaip supranti, kad čia bus tavo darbas – truputėlį daugiau sužinoti apie tai, kas tenai yra. Arba kai baigi, kai jau esi pavargęs, visą naktį dirbai ir jau važiuoji žemyn nuo kalno, gali truputį atsileisti, nes rytoj bus kita diena. Jeigu buvo kokių problemų, tai reikės palaukti, pamiegoti ir sugrįžti į tas problemas. Tai gali tik truputį atsileisti, žiūrėti į dangų ir pradėti galvoti.

Yra labai gražių vietų, kur atsirandi, kai užsiimi astronomija. Pavyzdžiui, Havajuose, Mauna Kea, vaizdai nepaprastai gražūs, ypatingai, kai temsta, kai saulė leidžiasi. Jaučiasi, kad esi tokioje vietoje, kur nedaug kas ateina. Aplinka sukelia tokias mintis.

O Atacamoje?

Aš esu buvęs, bet neturėjau progos ten dirbti. Buvau tenai, labai įdomi vieta. Ne tik dėl to, kad ten astronomija vyksta, bet ir dėl to, kaip ten viskas atrodo ir kad ten žmonės, kuriuos turbūt galima native americans vadinti, daug tūkstančių metų tenai gyveno ir dar vis gyvena. Tai labai įdomi vieta.

Aišku. Dar aš prisimenu tokį pasakymą iš vieno romano, kurio veikėjas, jėzuitų kunigas, sako, kad žmogui, nemokančiam nei matematikos, nei teologijos, pasaulis atrodo labai slėpiningas. Na, suprask, tam, kad pasaulis būtų aiškesnis, reikia išmanyti matematiką ir teologiją. Ar pritartumėte?

Įdomus pasakymas. Aš sakyčiau, galbūt ne tik matematiką reikia žinoti, bet ir fiziką šiek tiek. Žinoma, negali fizikos suprasti, jeigu nemoki matematikos, tai būtinai reikia matematikos mokėti šiek tiek. Bet kai studijuoji matematiką ir fiziką, supranti tuo pačiu sykiu, kiek matematika ir fizika tau gali pasakyti, tos trumpos lygtys, kiek ten yra įdėta ir kiek jos daug aprašo, kiek daug gali suprasti iš tų trumpų lygčių. Tai yra tikrai stebuklinga. Bet taip pat supranti ribą, ką žmonės supranta ir ko nesupranta. Tada prieini prie teologijos, galvoji: ar mes kada nors viską žinosime, galėsime viską aprašyti lygtimis ir teologijos nereikės? Man atrodo, kad mes niekada nesuprasime visko, visuomet bus paslapčių, kurių mes nesuprantame. Visuomet bus, galima sakyti, tokia riba, kada fizika ir matematika neaprašo ir pereini tada į kitą sferą.

Metafiziką.

Niekas negali tau pasakyti, ar tu esi teisus, ar ne. Gali galvoti apie tai, kas tave traukia. Jeigu tau atrodo, kad šitaip turėtų būti, tai niekas tau negali pasakyti, kad čia netiesa. Bet, žinoma, kai kalbama apie dalyką, kurį fiziką aprašo ir matematika aprašo, ir kas nors tau sako ką nors, kur tu žinai, kad tai nėra tiesa, nes mes jau tą gerai suprantam, išmatuota yra ir taip toliau, tai čia kitas dalykas.

O gal jums teko skaityti Maxą Tegmarką?

O, jis daug rašo, tai žiūrint ką.

Na, jo žymus veikalas „Our Mathematical Universe“, kurio pagrindinė idėja, kad viskas yra matematika.

Aš kai kada skaitau, ką Tegmarkas rašo, kai kada klausau, ką jis kalba. Jis įdomus žmogus. Kartais keistų idėjų turi. Aš tos „Our Mathematical Universe“ turbūt neskaičiau, bet jeigu jis teigia, kad mes viską galime suprasti per matematiką, tai gerai. Bet kol kas mes ne viską suprantame. Jis apie ateitį sako, o nesako, kas dabar yra tiesa. Na, tai jis gali taip spėti ateitį. Nežinau, ar aš sutikčiau. Gal jis pasakytų, kada ta ateitis ateis, kada mes viską suprasime per matematiką. Ar jis tą pranašauja? Aš nežinau, ar jis pranašauja.

Taip, tos idėjos sunkiai pritaikomos praktiškai. Bet iš praktinių dalykų, pavyzdžiui, man buvo nuostabu išgirsti, kad iki šiol fizikai negali paaiškinti, kaip veikia klijai.

Klijai? (Juokiasi) Aš nežinau, ar galėčiau daug apie tai pasakyti.

Tai nebūtinai jūs privalote paaiškinti, tiesiog yra gana sudėtingų praktiškų problemų, pavyzdžiui, vandens srovės, sūkuriai upėje arba jūrų bangos. Jas iki šiol labai sunku apskaičiuoti ir tai daug sudėtingesnė fizika, negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio. 

Čia turbūt kalbi apie turbulence?

Taip, taip.

Mokslininkai gerai supranta, kad čia yra labai sunki problema. Šiek tiek galima pasakyti apie tai, bet išaiškinti smulkiai, kaip oras arba vanduo juda, mes nepajėgiame to padaryti. Šiais laikais su kompiuteriais skaičiuojama, kaip oras arba vanduo juda. Computational fluid dynamics vadinasi. Didelius skaičiavimus kompiuteriu atlieka. Tas veikia ir galima su kompiuteriais apskaičiuoti, bet yra visokių ribų. Kai problema pasidaro per didelė, tai ir kompiuteris nepajėgia išspręsti.

O ji gana greitai pasidaro per didelė.

Labai greitai.

Turbūt todėl orų prognozės nėra tikslios.

Kai darai tokį skaičiavimą, tai niekad nesprendi tiksliai tos problemos, kuri gamtoje veikia. Visuomet reikia įvesti aproksimacijų. Ir iš ten ateina visokių problemų, iš visų tų supaprastinimų. Negalima aprašyti, kaip kiekviena molekulė juda, per daug informacijos. Kompiuteris negali tos visos informacijos aprėpti. Ir net jeigu galėtum, reikėtų suprasti, kaip tos molekulės viena kitą stumia. Tas baisiai komplikuota. Supaprastinus problemą, kurią skaičiuoji, viskas gerai, jeigu ji gana švelni. Bet jeigu truputį smarkiau tas vėjas pučia ar kas nors kitas pasikeičia, tai paskui kyla problemų.

Taigi.

Čia geras pavyzdys. Mes labai daug suprantame, kaip oras arba vanduo juda, bet jeigu norim apskaičiuoti, tai yra velniškai sunku.

O koks jūsų požiūris į begalybę?

Na, matematinė begalybė yra labai naudinga sąvoka. Kai užsiimi matematika, tai labai smagu turėti tokį konceptą, labai padeda. Bet ar begalybė egzistuoja gamtoj? Nemanau. Nemanau, kad egzistuoja gamtoj. Visuomet, kai sprendi fizikos uždavinį ir atsiranda begalybė apskaičiavimuose, tai maždaug supranti, kad kažkas negerai: arba klaidą padarei, arba tavo lygtys ne viską aprašo. Tavo lygtys neaprašo, ką gamta iš tikrųjų daro. Pavyzdys yra tai, kas dedasi juodojoje skylėje. Einšteino lygtys sako, kad turi būti, kaip fizikai sako, singularity kur nors jos viduje. Vadinasi, Einšteino lygtys visos gamtos neaprašo. Kas nors turi pasikeisti, kas nors negerai.

Klaida.

Nebūtinai klaida, bet yra aproksimacija. Ir ta aproksimacija neveikia.

Nepakanka.

Taip, nepakanka. Reikia teorijos, kuri turėtų mažiau aproksimacijų.

O kaip atsitinka, kad matematikoje begalybė yra, o fizikoje – ne?

Aš manau, čia ne taip sunku suprasti. Žmonės daug visokių dalykų įsivaizduoja, kurių gamtoje nėra. Tai čia klausimas, ar matematika egzistuoja pati savaime, ar matematika yra žmogaus sukurta.

Išgalvota.

Išgalvota. Tai įdomus klausimas. Aš kažkaip galvoju, kad yra daugiau žmogaus sukūrimas negu toks dalykas, kuris savaime egzistuoja. Bet yra įdomu apie tai galvoti.

Ir jums tai nekelia nerimo, kad viskas turi ribas, kad viskas turi pabaigą?

Nežinau, ar turi pabaigą. Čia geras klausimas, ar Visata turi pabaigą. Mes galvojame, kad Visata turi pradžią, bet, žinoma, ką tai iš tikrųjų reiškia, nėra aišku. Mes žinome, kad Visata buvo daug mažesnė, kad buvo daug karštesnė. Galim atsekti Visatos istoriją laike atgal gana toli, bet jeigu bandai per toli atsekti, kyla neaiškumų, kas tenai iš tikrųjų buvo. Tai sunku pasakyti, ar tikrai turėjo pradžią. Bet ar kada nors Visata pasibaigs, čia neaišku. Nežinau, ar pasibaigs.

Tačiau jeigu gamtoje nėra begalybės, tai reiškia, yra pabaiga. Man atrodo, arba yra begalybė, arba ne.

Arba ne. Čia įdomus klausimas: ar Visatoje yra begalybė, jeigu Visata niekada nepasibaigs? Dabar Visata turi amžių, kuris nėra begalinis, kiek mes suprantame. Po milijardo metų nuo dabar galėtume tą vėl pasakyti. Tai kokiu momentu Visatoje bus begalybė? Tiktai tada, kai Visata bus be galo sena. Tai per tą visą laikotarpį begalybės joje nebus.

Tai ką reiškia, kad Visatoje yra begalybė? Man neaišku, ar tai, kad Visata niekada nepasibaigs, reiškia, kad Visatoje yra begalybė. Kur yra ta begalybė? Galvoje.

Taip, galvoje yra labai daug ko. Gal net beveik viskas. (Abu juokiamės) Bet, ko gero, yra daugiau, negu galvoje.

Na tai čia grįžtame prie klausimo, ar matematika egzistuoja savaime, ar čia žmogaus sukūrimas. Idėja, kad Visatoje yra begalybė, man nesukelia... Manęs tai nenervina. Idėja, kad mes niekada visko nesuprasime, manęs irgi nenervina. Aš nematau čia problemos. Man atrodo, būtų problema, jeigu viską suprastume. Nes ką mes toliau veiktume?

Viskas, būtų absoliutus šaltis, viskas suprasta. (Juokiuosi)

Nebūtų ko siekti, nebūtų ko studijuoti.

Nebebūtų, kur judėti.

Man atrodo, būtų liūdna, jeigu viską suprastume. Nenorėčiau gyventi tokiame pasaulyje, kur jau viskas suprantama.

Taigi labai gražu, labai malonu girdėti, kad jūs taip mąstote ir kad taip gerai jaučiatės, kad jūsų nenervina nei begalybė, nei pabaiga, nei jokia kita kategorija. (Abu juokiamės) Labai ačiū, Jonai, už pokalbį. Linkiu jums sėkmės visuose eksperimentuose.

Labai ačiū.

 

Kalbėjomės 2023 m. balandžio 18 d. Vilniuje, senamiesčio viešbučio restorane.


Internete neplatintų pokalbių iš esmės rasite knygose "Gyvenimas jų žodžiais""Pasaulis jų akimis" ir "Laiko juosta jų žvilgsniais"Šiuos interviu rinkinius leidyklos kainomis užsisakysite www.sofoklis.lt